Søk
Søk
Kinoprogram
Kinoprogram
Min profil
Min profil
Menu
Menu

Informasjon fra Heggelia kino

Informasjon fra Heggelia kino

Hei alle sammen 😀

Litt informasjon om kinoprogrammet for Heggelia kino.

Nå ser vi en positiv trend fra selskapene i forhold til slipp av nye filmer.

Det gjør at vi klarer å lage et bedre tilbud 

til våre gjester. Tilbudet av filmer fra leverandørene er fortsatt ikke kommet opp på det nivået vi hadde før koronapandemien og det preger fortsatt litt av planleggingen av kinoprogrammet.

Heggelia kino har enda begrensninger i forhold til antall gjester per visning og tiden mellom hver visning.

Dette bestemmes av Hærstaben.

Vi har egne visninger for våre soldater slik at vi har minst mulig kontakt mellom militæret og de sivile.

(Gjelder de som er inne til førstegangstjeneste)

Vi oppfordrer alle å forholde seg til de gjeldende nasjonale koronaregler.

{{loaderText}}